Privacy beleid Foto Renée

Privacy is voor mij zeer belangrijk en ik ga dan ook uiterst zorgvuldig om met je gegevens. 

Foto Renée is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Gegevens van Foto Renée

Foto Renée

Volmolenhof 9

2807 ES Gouda

www.fotorenee.nl

info@fotorenee.nl

Tel. 06 46 385 387

Kvk Gouda 50785494

Gegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een gesprek

Doel van het verwerken van gegevens

Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact op te nemen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren
 • Om je betaling af te handelen
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren

Deze gegevens worden verzameld op grondslag van overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Waar worden gegevens opgeslagen?

Foto Renée gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • Contactform, een plugin voor WordPress waarin de ingevulde contactformulieren van de website worden bewaard. Mocht u hier gegevens hebben ingevuld, dan blijft dit (alleen inzichtelijk voor Foto Renée) bewaard in deze plugin.
 • De mailbox van Foto Renée – dit is een beveiligde mailbox waarin al het mailcontact bewaard blijft.
 • Klantgegevens (zoals aantekeningen van kennismakingsgesprekken en verstuurde facturen) worden bewaard op de harde schijf van Foto Renée. Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Foto Renée.

Hoelang worden gegevens bewaard?

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 • Verstuurde facturen worden in ieder geval zeven jaar bewaard, in verband met de fiscale bewaarplicht
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, in correspondentie, telefonisch of tijdens een kennismakingsgesprek worden bewaard zolang Foto Renée nog actief in bedrijf is.

Delen van gegevens met derden

Foto Renée zal nooit persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, email e.d) openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij anders overeengekomen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Foto Renée gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Foto Renée en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Foto Renée wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Foto Renée neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw gegevens worden onder andere beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Foto Renée. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via renee@fotorenee.nl

Meer weten?

Wil je meer weten over de AVG dan kun je kijken op de site van de overheid. Hier kun je ook antwoorden vinden op de meest gestelde vragen.